The Enterprise

The Official Student Publication of the School of Business and Accountancy
July 3, 2020

Sa Ilalim ng Pinakamataas na Saranggola

Kailan ka huling nagpalipad ng saranggola? Ilang araw, buwan, o taon na ba  ang nakalilipas nung huling lumabas ka. Hindi para magtrabaho o mag aral, kundi […]
July 3, 2020

In My Eyes

I can see something hidden, something meticulous, something obscured, and yet you deliver. I can see someone willing, someone worthy, someone precious, and yet abused. I […]
July 3, 2020

Sorrowful Wind

The remnants of sneak peek of a shadow Brings back the eye of memoir of sorrow That once was made a blissful venture Reflected by the […]
July 3, 2020

Hapag

almusal ko’y pagkabigo, sapat hanggang maghapon.  sabayan pa ng panghimagas,  tamis ng pagdududa.  maghain ng hapunan, handa na ang pighati,  kagutuma’y imposible kahit sandali.  ILLUSTRATION BY: […]