The Enterprise

The Official Student Publication of the School of Business and Accountancy
July 3, 2020

Sa Ilalim ng Pinakamataas na Saranggola

Kailan ka huling nagpalipad ng saranggola? Ilang araw, buwan, o taon na ba  ang nakalilipas nung huling lumabas ka. Hindi para magtrabaho o mag aral, kundi […]
July 3, 2020

Childhood

  “The only period that knows the evident feature of cherished moments.”