The Enterprise

The Official Student Publication of the School of Business and Accountancy
August 15, 2021

Tinatangi kita

Batid ko ang hirap na pinapasan mo, Ang araw araw na pakikipagsapalaran mo para makausad kahit papaano, Ang gabi gabing tahimik ngunit masakit na pag tangis […]