The Enterprise

The Official Student Publication of the School of Business and Accountancy
July 3, 2020

Tapos Na Ang Kwento

Mayroon akong kwento Kwento ng sakit, pagtataksil, at kahihiyan Kwentong sumira sa aking pagkatao Napuno ng hinagpis, pait, at pagbibintang Marahil ay mayroon ka ring kwento […]