The Enterprise

The Official Student Publication of the School of Business and Accountancy
SBA revises current curriculum for freshmen
July 3, 2020
In My Eyes
July 3, 2020

Sa Ilalim ng Pinakamataas na Saranggola

Kailan ka huling nagpalipad ng saranggola?

Ilang araw, buwan, o taon na ba 

ang nakalilipas nung huling lumabas ka.

Hindi para magtrabaho o mag aral, kundi para magsaya at gumala.

Hindi ang saya na umaabot ng limandaan o isang libo,

kundi ang saya ng gaya sa isang batang bibo.

Bago mo mapalipad ang saranggola, 

kailangan mong tumakbo, magpawis, at maghirap.

Gaya ng bawat pangarap na nais natin makamit,

kailangan tumakbo, maghirap, at magpawis.

Isang diyamanteng gawa sa papel,

sa paglubog ng araw, lumilipad sa langit na kahel.

Ngunit sa taas ng lipad ng saranggola,

mag-ingat at baka maputol ang tali kung saan ka nagsimula.

Posibleng lumipad masyado papalayo,

at tuluyang mawala, masira, o maglaho.

Pero wag kang mag-alala,

dahil ikaw ang may hawak sa tali ng saranggola.

ILLUSTRATION BY: Mylene S. Arceo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *