The Enterprise

The Official Student Publication of the School of Business and Accountancy
July 3, 2020

Hapag

almusal ko’y pagkabigo, sapat hanggang maghapon.  sabayan pa ng panghimagas,  tamis ng pagdududa.  maghain ng hapunan, handa na ang pighati,  kagutuma’y imposible kahit sandali.  ILLUSTRATION BY: […]