The Enterprise

The Official Student Publication of the School of Business and Accountancy
August 15, 2021

Unsaid

August 15, 2021

Buwan

August 15, 2021

Depresyon

tandaan nyo ang depresyon ay hindi biro  nakikita mong masaya ang isang tao ay hindi ibig sabihin ay masaya na ito dahil ang iba ay hindi […]
August 15, 2021

Quarantine: The Healing Journey of a Teenager  

It was the evening of December 31, 2020 – the last day of the year. I was wearing my  striped dress while staring at the night […]