The Enterprise

The Official Student Publication of the School of Business and Accountancy
Blind Heart and Eyes
July 3, 2020
Preso
July 3, 2020

Tapos Na Ang Kwento

Mayroon akong kwento

Kwento ng sakit, pagtataksil, at kahihiyan

Kwentong sumira sa aking pagkatao

Napuno ng hinagpis, pait, at pagbibintang

Marahil ay mayroon ka ring kwento

Hindi ko man alam kung ano

Maaaring ito’y nababalot ng pagkalito

O kaya nama’y kwento ng pagkabigo

“Ano ba ang layunin ko sa mundong ito?

Sino nga ba talaga ako?

Mayroon bang dahilan ang mga pasakit ko?

Kailan ba matatapos, pwede na ba akong sumuko?”

Lahat tayo ay may kwento

Lahat tayo’y nagtatanong, lahat ay nakatanaw

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito

Iisang Kwento ang s’yang nangingibabaw

Kwento ng isang Hari na bumaba sa lupa

Isang Prinsipe ang nagpakumbaba

Naranasan ding magutom, malait, at masaktan

Kanyang napagdaanan ang lahat ng iyong nararanasan

At kung hindi pa iyon sapat, kaibigan

Siya’y namatay upang akuin ang iyong mga kasalanan

Kinuha ang lahat ng sakit, pasakit, at pangamba

Binitbit ang lahat ng pangit upang ika’y maging malaya

Siya, ikaw, at ako

Lahat tayo’y may kwento

Ngunit sa kwentong ito,

Alam mo na kung sino ang panalo

Ang Hari ay nagtagumpay

Laban sa kasalanan at kadiliman

Siya’y muling nabuhay

Upang ibigay ang buhay na walang hanggan

.

.

.

Tapos na ang kwento

Ang istorya mo’y nasusulat na

Kaibigan, isang “paumanhin” lamang ang pagitan ng langit at lupa

At mula ngayon, ika’y tunay nang malaya

Inspired by HLCC’s What is Love project 

 

ILLUSTRATION BY: Mylene S. Arceo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *